Privacy- en cookieverklaring

De Communicatievormer streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Persoonsgegevens

Ik bewaar en gebruik alleen je persoonsgegevens die je rechtstreeks bij mij opgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik gebruik ze om rechtstreeks contact met je op te kunnen nemen voor het uitvoeren van mijn diensten of om ze te verwerken bij de uitvoering ervan.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen. Of alleen met jouw toestemming wanneer dat nodig is voor een specifiek doel.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Beveiligingsmaatregelen

Om de gegevens zo goed mogelijk te beschermen heb ik passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Cookies

Ik maak alleen gebruik van cookies om de website beter te laten werken. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen.

Analytische cookies
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan ik zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Functionele cookies
Deze zijn nodig om de website beter te laten functioneren.

Jouw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan mij hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je mij verzoeken om je gegevens over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

Je kunt je verzoek bij mij kenbaar maken door een e-mail te sturen aan ankieromme@gmail.com.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ik met je gegevens omga, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Ik behoud het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze
wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kun je hiervoor contact met mij opnemen via ankieromme@gmail.com of 06 31 96 97 20.